Insecten eten? Ja, natuurlijk - Eetbare insecten - Insecten eten tegen bloeddruk

Insecten eten voorkomt hoge bloeddruk

Het eten van insecten helpt tegen hoge bloeddruk, blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Gent maandag. De insecten bevatten een eiwit met hetzelfde effect als medicijnen tegen hoge bloeddruk, maar dan zonder de bijwerkingen. Het oppeuzelen van insecten is traditie in Azië, Midden- en Zuid-Amerika en Afrika. De kevers, mieren en termieten zijn zeer voedzaam en een goede bron van eiwitten, energie en vitaminen.
Een sprinkhaan of rups staat echter zelden op het menu in westerse landen, waar bijna een op de drie mensen lijdt aan een hoge bloeddruk.
De insecten kunnen hier zelfs een goed alternatief zijn voor vlees, vindt onderzoekster Lieselot Vercruysse van de Gentse faculteit bio-ingenieurswetenschappen. ,,Insecten zijn milieu-efficiënter dan vlees: er is minder water en voer nodig om ze te kweken.''

Eetbare insecten produceren minder broeikasgassen dan vee

Insecten stoten per kilogram insectenvlees in beginsel veel minder broeikasgassen uit dan runderen en varkens. Dat concluderen wetenschappers van Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR, die met overheid en bedrijfsleven onderzoeken of de kweek van insecten kan bijdragen aan een meer duurzame eiwitproductie. Insectenvlees kan zo een alternatief vormen voor gangbaar vlees.

De wereldwijde veeteelt levert een belangrijke bijdrage aan de productie van broeikasgassen. Voor het beoordelen van de duurzaamheid van insectenvlees kwantificeerden de onderzoekers van Wageningen University de productie van broeikasgassen van een aantal eetbare insectensoorten. De resultaten van het onderzoek verschenen in het gerenommeerde, online tijdschrift PLoS ONE van 29 december.

Het onderzoeksteam heeft voor het eerst gemeten hoeveel broeikasgassen insecten per kilogram product uitstoten. Het ging daarbij om methaan (CH4) en lachgas (N2O). De resultaten laten zien dat insecten veel minder broeikasgassen uitstoten dan de gangbare productiedieren, zoals runderen en varkens. Zo produceert een varken tien tot honderd keer zo veel broeikasgassen per kilogram groei als bijvoorbeeld meelwormen. Ook de uitstoot van ammoniak (veroorzaker van verzuring en eutrofiëring van grondwater) blijkt aanzienlijk lager te zijn. Een varken stoot acht tot twaalf keer zoveel ammoniak uit per kilogram groei als krekels en tot wel vijftig keer zoveel als sprinkhanen. Bijkomend voordeel van insecten boven zoogdieren is dat ze hun voedsel sneller omzetten in vlees.

Alternatief
Het onderzoek toont aan dat eiwitten afkomstig van insecten, in beginsel, een milieuvriendelijk alternatief zijn voor eiwitten uit vlees afkomstig van de gebruikelijke productiedieren. Verder onderzoek is nodig om na te gaan of de productie van een kilogram insecteneiwit ook milieuvriendelijker is dan conventioneel dierlijk eiwit wanneer de gehele productieketen in aanmerking wordt genomen.
Bron: Onderdeel: Wageningen University

Insecten, het vlees van de toekomst?

Tachtig procent van de Wereldbevolking smikkelt regelmatig van een portie insecten. In Colombia bijvoorbeeld, verkopen ze in de bioscoop geen popcorn, maar geroosterde parasolmieren. Japanners smullen van rijst met gekookte wespen. En zo verdwijnen ook rupsen, muggen, termieten, wantsen, sprinkhanen en kevers in heel wat magen. Doodgewoon in de meeste landen. Maar niet in Europa en Noord Amerika. Alleen al het idee bezorgt de westerling de rillingen over het lijf.
Ter wereld bestaan ongeveer 1400 eetbare insecten. De voorraad is groot genoeg, insecten zijn de vruchtbaarste dieren.

Geen eetbare insecten meer op de Rambla
Sinds een jaar of vier bevindt zich op de populaire voedselmarkt Boqueria aan de Rambla een stalletje waar men insecten verkoopt: wormen, mieren, krekels en dergelijke. Het bijzondere hieraan is dat ze niet bedoeld zijn voor de bewoners van terrariums of zo, maar voor menselijke consumptie. En, nog meer bijzonder: de zaak schijnt goed te lopen.

Vanaf vandaag echter mag het niet meer. De inspectie van volksgezondheid van de gemeente Barcelona heeft er een stokje voor gestoken. Niet omdat het ongezond zou zijn, maar omdat er geen regelgeving is voor de verkoop van insecten voor menselijke consumptie. Niet landelijk, en niet Europees. En als er geen regelgeving is, dan mag het niet.
Omdat er een wettelijke ´leegte´ was, kon ´Volksgezondheid´ natuurlijk twee dingen doen: de verkoop tolereren of deze verbieden. Ze besloot echter tot het laatste. Volgens de winkelier een trieste zaak, want het liep goed. De stal kreeg veel bezoek van toeristen. De hoop is er nu op gevestigd dat er binnenkort wél een Europese regelgeving komt.
Bron: La Vanguardia

Insecten eten tegen hoge bloeddruk

In insecten zit hetzelfde eiwit als in medicijnen tegen een hoge bloeddruk. Maar het eten van kevers en termieten geeft geen bijwerkingen. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Gent.
Insecten eten tegen hoge bloeddruk
De onderzoekers geven aan dat ze de insecten een goede variatie vinden op vlees. In insecten als kevers, mieren en termieten zitten veel voedingsstoffen, zoals eiwitten en vitaminen.
Bovendien kunnen ze milieuvriendelijk worden geteeld. Er is minder water en voer nodig voor een portie insecten, dan voor een portie vlees.
Traditie
Het eten van insecten is een traditie in Azië, Midden- en Zuid-Amerika en Afrika. In Westerse landen is deze gewoonte niet gebruikelijk. Hier lijdt één op de drie mensen aan een hoge bloeddruk.
Bron: destentor.nl

Insecten zijn een rijke bron van eiwitten en daarom een alternatief voor vlees. Wereldwijd is voor vleesproductie 40 procent van alle landbouwgebieden nodig. Met het kweken van eetbare insecten is een veel beperkter landbouwareaal nodig. Ook zijn er minder mestproblemen.

 
Minister Verburg: 1 miljoen euro voor Wageningen UR-onderzoek naar insecten in voedsel

▲Top


Dit is een gezamenlijk persbericht van het ministerie van LNV en Wageningen UR
Wageningen UR (University & Research centre) krijgt 1 miljoen euro onderzoeksgeld van minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor een onderzoek naar het gebruik van insecten in de voedselketen.

 
Het onderzoek "Duurzame productie van insecten als voedsel" duurt vier jaar en heeft drie onderzoeksdoelen. Ten eerste wordt bekeken welke reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie geschikt zijn als voedsel voor de verschillende soorten insecten. Daarbij staat de verhouding kwaliteit van de reststroom en de kwaliteit van het insecteneiwit centraal. Verder wordt onderzocht hoe de eiwitten het beste kunnen worden bewerkt om ze in levensmiddelen te kunnen verwerken. Aspecten als energieverbruik, efficiency en het ontstaan van en omgaan met reststromen krijgen hierbij aandacht.

Tot slot richt het onderzoek zich op de functionele eigenschappen van insecteneiwitten, zoals aminozuursamenstelling, voedselveiligheid en allergeniciteit.
 

Insecten als gerecht
De voedingswaarde van insecten is gelijk aan die van gewoon vlees. Insecten zijn een duurzame eiwitbron omdat ze koudbloedig zijn en dus geen lichaamstemperatuur hoeven te onderhouden. Dankzij deze efficiëntie is de milieubelasting van insecten gering. Op de wereld zijn circa 1.400 verschillende soorten insecten die voor de mens eetbaar zijn. In maar liefst 98 landen staan insecten gewoon op het menu. 80% van de wereldbevolking eet regelmatig een portie insecten. Met name in de tropen worden insecten al op grote schaal gegeten, bijvoorbeeld rupsen, sprinkhanen, keverlarven (bijvoorbeeld meelwormen), maar ook bijen en wespen, termieten, mieren en vliegjes. Alleen in Europa en Noord-Amerika kent men deze eetgewoonte niet, want westerse consumenten zijn nog niet gewend aan het eten van insecten.

Toegankelijke kennis
Het onderzoek richt zich niet op productontwikkeling, maar de kennis uit het onderzoek moet toegankelijk worden voor het bedrijfsleven, die daarmee aan de slag kan. Wageningen UR werkt in het project nauw samen met de Verenigde Nederlandse Insectenkwekers (Venik). Dit is een brancheorganisatie die de belangen van insectenkwekers behartigt. De samenwerking met Venik legt het fundament voor een nieuwe sector die zich innovatief en maatschappelijk verantwoord kan ontwikkelen.

Beleid LNV
Minister Verburg stimuleert verduurzaming van het voedselaanbod in de Nota Duurzaam Voedsel en in de Beleidsagenda Duurzame Voedselsystemen, die vorig jaar juni zijn uitgebracht. Met de nota Duurzaam Voedsel wil minister Verburg het aanbod van duurzaam voedsel vergroten door samenwerking te zoeken met producenten, industrie en retail. Bij de Beleidsagenda Duurzame Voedselsystemen draait het om een verbetering van het aanbod van gangbare vleesvervangers en om productinnovatie op basis van bijvoorbeeld algen en insecten.

 

Insecten eten milieuvriendelijker

▲Top


Insecten eten is 20 keer milieuvriendelijker dan vlees eten. Ook ontlast het de druk op beschikbare landbouwgronden. Bovendien is voor insecten kweken minder water en voer nodig. In de tropen worden insecten al op grote schaal gegeten, vooral als seizoensproduct. Het gaat om rupsen, sprinkhanen, keverlarven (bijvoorbeeld meelwormen), maar ook om bijen en wespen, termieten, mieren, cicaden, luizen en muggen.

 

Insecten eten? Gehaktbal of sprinkhaan?

▲Top


Europeanen kiezen nog voor de gehaktbal - dus voor varken en rund. Maar dat kan snel veranderen. Want insecten zijn een rijke bron van eiwitten en daarom uitstekende vleesvervangers. Wereldwijd is voor de productie van vlees 40 procent van alle landbouwgebieden nodig. In Europa eet men jaarlijks zo’n 90 kg vlees. In India en China eet men slechts 25 kg vlees per jaar, maar dat neemt snel toe. Wanneer men daar net zoveel vlees gaat consumeren als in Europa zal vlees schaars worden en de vleesprijs dezelfde trend doormaken als de olieprijs nu. Het kweken van eetbare insecten kweken biedt veel voordelen boven het houden van slachtvee: efficiënte conversie van koolhydraten naar eiwit, snelle vermenigvuldiging, minder mestproblemen, en er is slechts een beperkt landbouwareaal nodig. De vraag wordt binnenkort niet meer ‘waarom zóu ik insecten eten?’, maar ‘waarom zou ik eigenlijk nog een geháktbal eten?’

 

Meer aandacht nodig voor nut van eetbare insecten

▲Top


9 November 2004 -
Eetbare insecten zijn een belangrije bron van proteïnen en zouden meer aandacht moeten krijgen in het debat over voedselzekerheid in de Centraal-Afrikaanse landen. Dat stelt de FAO, de landbouworganisatie van de VN. Uit een enquête in Botswana blijkt dat 91 procent van de respondenten regelmatig rupsen verorbert.


100 gram gedroogde rupsen bevat 53 gram eiwitten, 15 procent vet en 17 procent koolhydraten. De dagelijkse consumptie van deze portie volstaat om in de behoeften aan vitaminen en mineralen te voorzien. Onderzoek toont bovendien aan dat de consumptie van de dieren ook een hoge energiewaarde vertegenwoordigt. "In een aantal streken dienen de rupsen om ondervoeding bij kinderen tegen te gaan", zegt FAO-medewerker Paul Vertomme. "Anderzijds worden rupsen en andere eetbare insecten ook geconsumeerd als delicatesse".

"Vooral de eetbare insecten in bosgebieden zijn een interessante voedselbron", aldus Vantomme. "In tegenstelling tot de dieren op de akkers zijn de eetbare insecten uit het bos met zekerheid niet in aanraking gekomen met bestrijdingsmiddelen". Het oogsten van de dieren kan beschouwd worden als een geïntegreerde bestrijdingsmethode om bomen te ontlasten.

De verkoop van de dieren is vooral voor vrouwen een welgekomen inkomstenbron. De handel in eetbare insecten neemt toe in Centraal-Afrika en breidt uit naar Soedan en Nigeria. Op kleinere schaal worden de dieren ook afgezet op de Franse en Belgische markt. Ons land zou jaarlijks 3 ton gedroogde rupsen inkopen uit Congo, goed voor een geschatte exportwaarde van 41.500 dollar.

Bron: Vilt

 

Voedzame snack - Insecten eten

▲Top


(artikel uit 1999)

Niets afschrikwekkender dan het eten van insecten, denkt de westerling. In Mexico smullen ze ervan. En daar niet alleen: in 98 landen geniet men van de exquise smaak. Hebben eetbare insecten de toekomst?

Karin Anema

Wie zich verdiept in eetbare insecten gaat een wereld binnen die op het eerste gezicht vreemd is, maar al snel iets fascinerends krijgt. Insecten komen overal ter wereld voor, van woestijn tot en met tropisch regenwoud. Insecten vormen het leeuwendeel van de biodiversiteit op aarde. Van alle dieren zijn insecten bovendien de vruchtbaarste en het meest gevarieerd in vorm en grootte. Wereldwijd zijn er circa 1.400 eetbare insecten, waarvan 36 procent op het Amerikaanse continent, 18 procent in Azië, 38 procent in Afrika en 2 procent in Europa.
Reden om insecten te eten is allereerst hun exquise smaak, die ook nog eens sterk per soort varieert: van een visachtige smaak van waterinsecten en een karamelsmaak van larven tot een appelsmaakje van vlooien.
Tweede reden is de hoge voedingswaarde van insecten: het proteïnegehalte varieert van 30 procent in houtwormen tot 81 procent in de eitjes van wespen. Ter vergelijking: kip en mager vlees bevatten ruim 20 procent proteïne, maïs 10 procent. Ook bevatten insecten veel vitamines, vooral vitamine B, en mineralen. Zo zijn sprinkhanen rijk aan ijzer, zink en magnesium. In de meeste insecten zitten meer mineralen dan in vlees, fruit en groente.

Duurzaam alternatief
De vraag is wat eetbare insecten in de toekomst kunnen betekenen. Bioloog José Manuel Piño doet al twintig jaar onderzoek naar eetbare insecten in Mexico aan het Instituto de Biologia van het unam. „Wereldwijd lijdt tweederde van de mensen in de Derde Wereld aan honger en ondervoeding. Ook in Mexico zijn veel mensen op het platteland ondervoed. Dit voedseltekort komt onder meer door de grote problemen in de landbouw, die te veel op export gericht is, door het gebruik van te veel kunstmest waardoor de grond uitgeput raakt en door de gevolgen van El Niño. Het is dus noodzakelijk om naar andere duurzame voedingsbronnen te kijken. Maar doorgaans worden bij voedselonderzoek en -strategieën de wilde bronnen, zoals eetbare insecten, over het hoofd gezien."
„En dat terwijl insecten wel degelijk een duurzaam alternatief zijn", meent José Piño. Het verzamelen, of kweken en verkopen van eetbare insecten zou volgens hem een harmonieuze oplossing zijn waarbij het milieu niet wordt aangetast. „Als mensen insecten gaan kweken, kunnen ze zonder investeringen er wat geld bij verdienen en tegelijkertijd gezond eten."
Het tij lijkt mee te zitten. Zowel de vakwereld als het publiek hebben veel aandacht voor de kwaliteit van het voedsel. José Piño: „Het aantal internationale congressen over eetbare insecten neemt de afgelopen jaren duidelijk toe. Actueel is de aandacht van mensen om allerlei soorten tradities te willen redden. Van oudsher hebben Mexicanen gevoel voor hun wortels. Het evenwichtige dieet van de vele Indiaanse bevolkingsgroepen in Mexico is altijd iets dat tot de verbeelding heeft gesproken. En de keuken staat nu eenmaal symbool voor een cultuur. Bovendien is er een groeiende belangstelling voor duurzaamheid en bestaat er veel angst voor toxische stoffen in het moderne voedsel. Wat dat betreft zijn insecten schone diertjes."
Piño vindt het heel belangrijk om de kennis over eetbare insecten te verspreiden. „Door gebrek aan kennis worden nu veel insecten tegen hoge kosten uitgeroeid, terwijl ze heel goed eetbaar zijn. Laatst was er in een dorp een sprinkhanenplaag en de boeren hadden geen geld om pesticiden te kopen. Zij zouden moeten leren om profijt van de beestjes te trekken door ze te verzamelen en te eten. Zo zouden ze hun maïs behouden en ook aan de insecten een goede maaltijd overhouden.
Veel nationale en internationale niet-gouvernementele organisaties proberen gewassen te redden die niet meer dan 14 procent proteïne bevatten door een andere voedselbron - insecten - te doden die zeer rijk zijn aan hoogwaardige proteïne."
Lees het hele artikel: http://www.milieudefensie.nl/publicaties/magazine/1999/september/insecten.htm
 

Wandelende takken en Afrikaanse reuzenslakken, die eet je toch niet op ...

Insecten eten

Insectenkwekers

Lokaal eten.

Lokaal voedsel.

Alles over eten en drinken

De EcoGids Rotterdam

Slow Food, de beweging. Slow Life een levenshouding.

 

Stichting Duurzaam Verder